Mašine : Ručne prese

- Slobodna visina i podešljiv hod. - Lako i brzo postavljanje u rad. - Mala investicija.
Snaga
Udar
Čista visina
Dubina vrata
Težina
3D fajl dostupan
Video
2HR EMG manual rack press
2 HR
Snaga :
200 kg
Udar :
0 » 50 mm
Čista visina :
54 » 200 mm
Dubina vrata :
72 mm
Težina :
8 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
3HR EMG manual rack press
3 HR
Snaga :
400 kg
Udar :
0 » 80 mm
Čista visina :
35 » 270* mm
Dubina vrata :
80 mm
Težina :
17 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
4HR EMG manual rack press
4 HR
Snaga :
600 kg
Udar :
0 » 100 mm
Čista visina :
46 » 280* mm
Dubina vrata :
95 mm
Težina :
25 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
14HR EMG manual rack press
14 HR / 18 HR
Snaga :
1 400 kg / 1800 kg
Udar :
0 » 420 mm
Čista visina :
420 mm
Dubina vrata :
210 mm
Težina :
45 kg
3D fajl dostupan
Not available
Video disponible :
50HR EMG manual rack press
50 HR
Snaga :
5 000 kg
Udar :
0 » 530 mm
Čista visina :
530 mm
Dubina vrata :
250 mm
Težina :
145 kg
3D fajl dostupan
Not available
Video disponible :
50HR LP EMG manual rack press
50 HR LP
Snaga :
5 000 kg
Udar :
0 » 530 mm
Čista visina :
820 mm
Dubina vrata :
300 mm
Težina :
145 kg
3D fajl dostupan
Not available
Video disponible :
Snaga
Udar
Čista visina
Dubina vrata
Težina
3D fajl dostupan
Video
5HR EMG manual toggle press
5 HR
Snaga :
500 kg
Udar :
50 mm
Čista visina :
42 » 185 mm
Dubina vrata :
72 mm
Težina :
9 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
7HR EMG manual toggle press
7 HR
Snaga :
700 kg
Udar :
40 mm
Čista visina :
35 » 260* mm
Dubina vrata :
95 mm
Težina :
25 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
15HR EMG manual toggle press
15 HR
Snaga :
1 500 kg
Udar :
30 ou 60 mm
Čista visina :
60 » 250 mm
Dubina vrata :
102 mm
Težina :
32 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
20HR EMG manual toggle press
20 HR
Snaga :
2 000 kg
Udar :
60 mm
Čista visina :
120 » 280 mm
Dubina vrata :
130 mm
Težina :
65 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
15HR LP EMG manual toggle press
15 HR LP
Snaga :
1 500 kg
Udar :
30 ou 60 mm
Čista visina :
220 » 280 mm
Dubina vrata :
220 mm
Težina :
55 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
20HR LP EMG manual toggle press
20 HR LP
Snaga :
2 000 kg
Udar :
60 mm
Čista visina :
230 » 290 mm
Dubina vrata :
250 mm
Težina :
70 kg
3D fajl dostupan
Video disponible :
GLAVNE OPCIJE
Upravljanje sile
Kontrola kvaliteta zahvaljući senzoru za silu i kretanja EMG nudi sve vrste upravljanja sile - kretanja - sa opcijama - senzori za silu i kretanje , za sve vaše tehničke zahtijeve , sa 100 % kontrolom
 
Snimite dokumentacije za " upravljanje sile " u pdf formatu
Sistem protiv vraćanja
Samo za prese sa polugom.Sa ovom dodatnom opremom, radnik može biti siguran da će uspješno i kvalitetno izvršiti operaciju.