Mašine : Udarne prese

- Isporučena snaga je konstantna, regularna i precizna bilo koji napor da vršite. - Podešavanje udarne snage. - Mehanizam zabrani dupli udar.

RUČNE UDARNE PRESE

Snaga
Udar
Čista visina
Dubina vrata
Težina
PM6 EMG manual impactor press
PM 6
Snaga :
600 kg
Udar :
28 mm
Čista visina :
0 » 150 mm
Dubina vrata :
97,5 mm
Težina :
11 kg
PM30 EMG manual impactor press
PM 30
Snaga :
3 000 kg
Udar :
50 mm
Čista visina :
0 » 400 mm
Dubina vrata :
140 mm
Težina :
30 kg
PM60 EMG manual impactor press
PM 60
Snaga :
6 000 kg
Udar :
105 mm
Čista visina :
0 » 525 mm
Dubina vrata :
195 mm
Težina :
110 kg

PNEUMATSKE UDARNE PRESE

Snaga
Udar
Čista visina
Dubina vrata
Težina
PM6 P EMG pneumatic impactor press
PM6 P
Snaga :
600 kg
Udar :
30 mm
Čista visina :
40 » 300 mm
Dubina vrata :
97,5 mm
Težina :
15 kg
PM30 P EMG pneumatic impactor press
PM30 P
Snaga :
3 000 kg
Udar :
52 mm
Čista visina :
0 » 380 mm
Dubina vrata :
145 mm
Težina :
60 kg
PM60 P EMG pneumatic impactor press
PM60 P
Snaga :
6 000 kg
Udar :
62 mm
Čista visina :
0 » 315 mm
Dubina vrata :
212 mm
Težina :
165 kg