Mašine

Ručne prese

- Slobodna visina i podešljiv hod.
- Lako i brzo postavljanje u rad.
- Mala investicija.

Pneumatske prese

- Brzo podešavanje
- Dobre cijene u odnosu sa kvalitetom
- Oblik od radnog stola

Udarne prese

- Isporučena snaga je konstantna, regularna i precizna bilo koji napor da vršite.
- Podešavanje udarne snage.
- Mehanizam zabrani dupli udar.

Mehaničke prese

- U skladu sa EC pravilima (3 CE certifikacije)
- Brz udar i pokretanje sa zavrtnjem dodatak
- Presa i svoje elemente su jaki i sigruni.
- Više sigurnosti za rast produktivnost (ekran-zaštite)

Hidropneumatske prese

- Naš cilindar radi za kompres.vazduhom i klip sadrži hidraulični zatvoren sistem sa uljom.
- Više od 10 različitih standardnih sklopova i 60 cilindara: mogućnost mnogog kombinovanja.
- Totalni hod od 50 do 300mm.
- Radni hod od 6 do 60mm.